About Us

เว็บไซต์ ppmfest.com นำเสนอเรื่องวงดนตรีแนว Metal ทั้งในรูปแบบข้อมูลและข่าวสาร และวิดีโอ ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลที่ชาวเมทัลต้องการและได้รับการยอมรับจากผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการรับรู้ประวัติความเป็นมาของวงเมทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถอ่านเรื่องราวต่างๆ ของ Metal ได้ทันที โดยทีมงานของเราจะมีการค้นหาข้อมูลที่คุณอยากรู้มารวบรวมเอาไว้ให้อ่านกันเพื่อตอบสนองชาวเมทัลทุกคนทั่วโลก